Artiklar & rapporter

Artiklar & reportage

Lagnö bo växer fram

Varje vecka nås nya framsteg för Lagnö Bo utanför Trosa. En ekonomisk förening driver bygget som kommer att bli en bogemenskap i form av kooperativ hyresrätt. Flerbostadshuset som kommer att innehålla nitton lägenheter runt en gemensam vinterträdgård byggs i trä med flera väggar i stampjord. I arbetet med jordväggarna har många föreningsmedlemmar och intresserade deltagit…. Läs hela texten här


Byggemenskap Ärlan i Göteborg är igång

En långkörare för den tålmodige i Göteborg har varit byggemenskapen Gråberget, som arkitektkontoret inobi fick en markanvisning för att genomföra för idag fyra år sedan. Därefter har det komplexa planarbetet i området tagit en ordentlig tid på sig för att komma i mål och Inobi har väntat med att bjuda in till byggemenskapen i väntan… Läs hela texten här


Byggemenskaper i Almedalen

Vi håller ett event i Almedalen! Torsdag 7 juni kl 12 i Arkitektträdgåden. Byggemenskaper – den nya vägen till mångfald i stadsutvecklingen Programpunkten Seminariet behandlar kommuners roll för att bana väg för innovativt byggande. Varmt välkomna!


En nödvändig del av lösningen på krisen

Hur ska Sverige egentligen handskas med den idag alarmerande och akuta bostadskrisen? Debattens vågor går just nu höga och många är det som levererar sina gamla vanliga käpphästar. På senare tid har även allt fler röster börjat tala om att det behövs nya vägar för att beställa och producera bostäder och att byggemenskaper därför måste… Läs hela texten här


Plats för fler frågor om ökad konkurrens

Strax före jul presenterades den utredning om ökad konkurrens i bostadssektorn (SOU 2015:105) som beställdes av förra bostadsministern. Utredningen med titeln “Plats för fler som bygger mer” behandlar en mycket angelägen fråga för svenskt bostadsbyggande, men utredningen missar tyvärr målet i stora stycken. Staffan Schartner, arkitekt och ordförande i Föreningen för Byggemenskaper, kritiserar utredningen i… Läs hela texten här


Rapporter & utredningar

Hållbar stadsutveckling - vilken roll kan byggemenskaper ha? (2015)

Konferensdokumentation från föredrag och diskussioner på Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015. Läs rapporten här.

Byggemenskaper och bostadsideal (2015)

Miranda Westfelt undersöker i denna diskursteoretiska uppsats de ideal och föreställningar om bostaden och boendet som omfattas av människor som engagerar sig i byggemenskaper. Läs uppsatsen här.

Bilda byggemenskap - hur kommer man igång? (2014)

Folder från Föreningen för Byggemenskaper om 10 grundläggande steg på vägen mot en byggemenskap Läs foldern här.

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap (2013)

Sara Svensson, arkitekt i Göteborg har undersöker hur/om byggemenskaper genom bogemenskap kan bidra till en mer socialt hållbar stad, och hur Göteborgs kommun kan arbeta med byggemenskaper. Läs utredningen här.

Kommunerna och byggemenskapstanken (2013)

Karin Telldén och Erik Berg har på uppdrag av Föreningen för Byggemenskaper undersökt inställningen till och förkunskaperna om byggemenskaper hos Sveriges kommuner. Resultatet presenteras i denna rapport Läs rapporten här.

Byggemenskaper - ett bidrag till ett hållbart stadsbyggande även i Sverige (2012)

Anders Svensson har på uppdrag av Delegationen för Hållbara Städer belyst förutsättningarna för byggemenskaper i Sverige Läs rapporten här.

Vem bygger staden? (2012)

Examensarbete om byggemenskaper av Jonas Loisek och Sebastian Wahlström Klampfl, vid masterprogrammet för fysisk planering Blekinge Tekniska högskola 2012. Läs utredningen här.

Bostadsbyggande - begrepp och kostnadsfördelning

En mycket bra skrift som lättfattligt beskriver begrepp inom byggande och hur kostnader fördelar sig under en byggprocess.
Skriften hittar ni här.

Ockupantkollektiv och baugruppes - och tiden däremellan (2011)

Vanja Larberg, arkitekt i Göteborg belyser i denna rapport och reseberättelse från Berlin både röda trådar och skillnader mellan olika spår mot ett mer inkluderande byggande. Läs rapporten här.