Seminarie: Finansiering av byggemenskaper

Den 4 september hölls ett seminarie om finansiering av byggemenskaper på Aftonstjärnan i Göteborg.

Diskussionerna gällde främst finansiering under projekteringsfasen, då statliga kreditgarantier saknas och insatserna inom byggemenskapen ofta ännu inte är stora. Flera av de pågående bogemenskapsprojekten i Göteborg väljer här att samarbeta med större fastighetsförvaltare för att lösa finansieringen. Medlemmar av tre bogemenskaper/byggemenskaper deltog, liksom Jan Svensson från Ekobanken/Coompanion. Seminariet arrangerades av lokalgruppen i Göteborg.

Boverkets kreditgarantier

kooperativ hyresrätt ett utbildningsmaterial från Coompanion

 

Seminarie: Byggemenskaper som stadsbyggnadsinstrument

I augusti anordnade föreningen tillsammans med Naturvårdsverket och Tysk-Svenska Handelskammaren ett välbesökt seminarie i Stockholm på temat byggemenskaper som stadsbyggnadsinstrument.

Seminariet diskuterade kommuners arbete och deltagare kom från hela landet. Presentationerna kom från Cord Soehlke, byggborgmästare i Tübingen, Staffan Schartner och Lars Rystadius från varumärkesbyrån Brand Reality. Samtliga presentationer finns i pdf-format på Archileaks.

Presentation Cord Soehlke 14 08 26 fullb

Presentation Byggem som verktyg 14 08 26 sos

Presentation Brandreality 14 08 26

Årsmöte 2014

Inbjudan till årsmöte och vårkonferens med studiebesök i Göteborg den 5-6 april 2014

Föreningen för Byggemenskaper har härmed nöjet att bjuda in medlemmar och sympatisörer till ordinarie årsmöte samt vårkonferens i Göteborg den 5 april 2013 samt studiebesök i byggemenskapen Kumlet den 6 april.

Årsmötet kommer att behandla verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår, verksamhetsplan för det kommande året samt välja ny styrelse för föreningen.

PROGRAM

LÖRDAG
11:00 Samling med soppa, bröd och kaffe.
12:00 VÅRKONFERENS: Projektpresentationer / läget ute i landet, diskussion om hur byggemenskaper kan främjas.
13:30 Öppna diskussioner om frågor som rör föreningens framtid och uppdrag.
15:00 Paus med fika och en kortare guidad promenad i området som byggdes av arbetarna på varven.
15:45 Fortsatta diskussioner.
16:30 Årsmötesförhandlingar (beslutspunkter).
18:00 Slut på programmet; gemensam middag på lokala krogen för de som vill

SÖNDAG
Under söndagen gör vi en utflykt till den genomförda och inflyttade byggemenskapen Brf Kumlet på Brännö i Stockholms södra skärgård. Målmedvetenhet, hårt arbete, gott samarbete och stark personligt engagemang gjorde det möjligt att bygga de båda flerbostadshusen i massivträ på den bilfria ön.

Avresa med båt 08.32 från Saltholmen. Vi besöker Kumlet och äter därefter lunch på Brännö värdshus. Åter vid järntorget i centrala Göteborg kl. 14.30.

DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Deltagande under årsmöte, vårkonferens och studiebesök är öppet för samtliga nuvarande eller nya medlemmar.
För att ha rösträtt vid årsmötet måste man medlemsavgift för 2014 ha betalats in innan årsmötet. Tillhör du dem som ännu inte ordnat medlemsavgiften för 2014? Betala i så fall SEK 200,- (100,- för studenter, 500,- för byggemenskaper) på Bankgiro 847-0387 (Föreningen för byggemenskaper), skriv namn och e-mailadress på inbetalningen. Observera att den som betalade under det sista kvartalet 2013 räknas som medlem under hela 2014.

För att delta utan rösträtt vid årsmötet räcker det med att lösa medlemsskap på plats.
Föranamälan krävs både för årsmöte/vårkonferens på lördagen och för studiebesöket på söndagen. Vi behöver din anmälan senast torsdagen den 3 april till osa@byggemenskap.se eller telefon 070-3022574 (Erik Berg).

TID OCH PLATS

FORMELLA ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR: 5 april 16:30 – 18:00
VÅRKONFERENS: 5 april 11:00 – 16:30
PLATS: Biograf Aftonstjärnan på Lindholmen i Göteborg, se karta här

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SAMT UNDERLAG VÅRKONFERENS
1. Kallelse till årsmötet
2. Dagordning
3. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
4. Förslag till verksamhetsplan för 2014
5. Årsplan för 2014
6. Gällande stadgar för föreningen
7. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2015
8. Styrelsens förslag till stadgeändring