Föreningen

Föreningen för Byggemenskaper

Den ideella föreningen för Byggemenskaper samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform för alla som har intresse för byggemenskapens idé. Föreningen ska även stödja och underlätta bildandet av byggemenskaper och genomförandet av konkreta byggnadsprojekt. Läs mer under syfte och idé

Föreningen grundades i Stockholm hösten 2011. Vi har därefter vuxit och utvecklats i takt med byggemenskapsrörelsens framväxt i Sverige. Läs mer om vår verksamhet här och planerade och genomförda aktiviteter och arrangemang här.

MEDLEMSKAP

Att bli medlem i den ideella föreningen är öppet för enskilda personer och aktiva byggemenskaper. Medlemskap kostar 200 kronor för enskilda och 500 kronor för Byggemenskaper. Lös ett medlemskap direkt här!

LOKALGRUPPER

Vi har lokalgrupper i Stockholm och Göteborg. Läs mer om lokalgrupperna här.

KOMMUNNÄTVERK

Kommunnätverket knyter samman tjänstemän och politiker som arbetar med byggemenskaper. I nuläget ett 30-tal medlemmar. Läs mer om kommunnätverket och kontaktpersoner här.

Styrelse

Föreningsstyrelse för verksamhetsåret
2018-19 består av:

 • Staffan Schartner, ordförande, Stockholm
 • Joachim Widerstedt, kassör, Växjö
 • John Helmfridsson, Göteborg
 • Nils Söderlund, Stockholm
 • Tinna Harling, Tjörn
 • Ylva Sandström, Stockholm
 • Erik Berg, Göteborg
 • Lukas Ljungqvist, Stockholm
 • Karin Kjellson, Stockholm
 • Katarina Carlsson, Höganäs
 • Josephine Nellerup, Malmö

Bankgiro och organisationsnummer

Våra bankgironummer:
För medlemsinbetalningar: bg. 847-0387
För övriga inbetalningar. bg. 847-0395

Föreningens organisationsnummer:
802464-1865