Kommunnätverk

Kommunnätverk

Föreningen för byggemenskaper har under 2014 startat ett kommunnätverk för utbyte av erfarenheter, metoder, underlag med mera mellan de kommuner som är intresserade av att arbeta med byggemenskaper.

Ramarna för hur nätverket ska fungera är ännu inte spikade. Som inledande skede sammanställs utskick med information om hur olika kommuner arbetar. Kom gärna med input både kring hur ni arbetar eller med frågor som skulle kunna belysas genom nätverket. Har du idéer på vad nätverket skulle kunna bidra med, tveka inte att höra av dig.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner är Karin Willén och Janna Bordier. Kommunnätverket nås via e-post kommun@byggemenskap.se

Uppgifter

Nedan följer några idéer från föreningens sida vad kommunnätverket för byggemenskaper skulle kunna göra.

 • Publicera kontaktpersoner för intresserade kommuner för att andra kommuners företrädare lätt ska se vem den ska prata med för eventuella samarbeten eller frågor. Detta skulle även underlätta för intresserade grupper att veta till vem de ska vända sig.
 • Samarbeten mellan närliggande kommuner skulle exempelvis kunna innebära samordning av en gemensam resurs som kontaktperson. Gemensamma aktiviteter för att informera om möjligheten till byggemenskap eller gemensam information till byggemenskaper.
 • Nätverket skulle kunna jobba för ett gemensamt digitalt uppslagsverk kring kommuners arbete med byggemenskaper. Det skulle kunna möjliggöra för er att samla teman och frågor och gemensamt jobba för att svara och samla exempel.
 • Nätverket skulle kunna fungera som en gemensam kontaktyta mellan kommunerna och Föreningen för byggemenskaper. Förutom att erbjuda alla kommuner utrymme med egen information på vår nya hemsida vill vi kunna erbjuda bl a skräddarsydda seminarier och studieresor, evenemang och marknadsföring för att skapa intresse för byggemenskapsidén, synpunkter på kommunala plan- och markanvisningsprocesser mm och ömsesidigt informationsutbyte.
 • Mer läsning

  Kommunerna och byggemenskapstanken

  Karin Telldén och Erik Berg har på uppdrag av Föreningen för Byggemenskaper undersökt inställningen till och förkunskaperna om byggemenskaper hos Sveriges kommuner. Resultatet presenteras i denna rapport Läs rapporten här.

  Gå med i kommunnätverket

  Det är helt kostnadsfritt. Inga fält hittades.