Lokalgrupper

Lokalgrupper

Lokalgrupper i Föreningen för Byggemenskaper finns till för att möjliggöra lokala erfarenhetsutbyten mellan byggemenskaper och för att bilda lokal opinion och upprätta lokala mötesplatser för alla som är intresserade av byggemenskapens idé.

För närvarande finns lokalgrupper i Stockholm och Göteborg. Inom kort kommer lokalgrupperna presenteras här med egna subdomäner.

  • Stockholm: Kontaktperson Karin Willén, e-post: karin.willen@byggemenskap.se
  • Göteborg: Kontaktperson Janna Bordier, e-post: janna.bordier@gmx.de

Vill ni bilda en ny lokalgrupp på annan ort? Kontakta föreningens styrelse på info@byggemenskap.se!