Medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppet för enskilda personer och för aktiva byggemenskaper. Här kan du läsa mer om poängerna med ett medlemskap i föreningen och bli medlem direkt. Det är enkelt, fyll i formuläret till höger och swisha din avgift till nummer: 1235696547

Du behövs i Föreningen för Byggemenskaper!

Föreningen för byggemenskaper behöver dig som medlem. Som medlem bidrar du till att stärka Byggemenskaperna i Sverige - det är vägen till ett bättre och mer socialt och ekologiskt hållbart byggande och ökad mångfald i bostadsförsörjningen. Föreningen arbetar både med konkret erfarenhetsåterföring mellan byggemenskaper och med opinionsbildning. Läs mer om föreningens arbete här!

Medlemskap för enskilda
Medlemskapet för enskilda kostar 100 kronor per år och berättigar till:

 • Rösträtt vid föreningens möten och årsmöte
 • Kraftiga rabatter i samband med aktiviteter, studieresor och studiebesök
 • Inbjudningar till arrangemang som endast riktar sig till medlemmar

Medlemskap för byggemenskaper
Medlemskap för Byggemenskaper kostar 200 kronor per år och berättigar till:

 • Byggemenskapen har en röst vid föreningens årsmöte
 • Kraftiga rabatter i samband med aktiviteter, studieresor och studiebesök
 • Inbjudningar till arrangemang som endast riktar sig till medlemmar
 • Särskilda erbjudanden från föreningens samarbetspartners
 • Rådgivning och erfarenhetsutbyte med andra byggemenskaper via föreningens lokalgrupper
 • Möjlighet att samarbeta med föreningen i samband med markanvisningar och intressanmälningar

Dubbelt medlemskap också i föreningen Kollektivhus Nu innebär:

 • Kontakt och efarenhetesutbyte med andra startargrupper
 • Rätt att delta i Kollektivhus Nus arrangemang inkl idébytardagen
 • Tillgång till erfarenheter från existerande bogemenskaper och kollektivhus
 • En röst på föreningen Kollektivhus Nus årsmöte
 • Nyhetsbladet Bo tillsammans, som kommer fyra gånger per år

Bli medlem här