Medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppet för enskilda personer och för aktiva byggrupper och byggemenskaper. Du kan läsa mer om poängerna med ett medlemskap här.  Du kan bli medlem direkt genom att fylla i formuläret till höger och antingen swisha din/er avgift till nummer 1235696547 eller göra inbetalningen på föreningens bankgirokonto: 847-0387. Mejla också gärna info@byggemenskap.se och berätta att du blivit medlem.

Om du/ni blivit nya medlemmar och betalat årsavgiften under kvartal 4 räknas den som årsavgift även för nästkommande år.

Du/ni behövs i Föreningen för Byggemenskaper
Föreningen för Byggemenskaper behöver dig som medlem. Du bidrar till att stärka byggemenskaperna i Sverige, en bra väg till ett mer socialt och ekologiskt hållbart byggande och ökad mångfald i bostadsförsörjningen. Föreningen arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete för att stödja den utvecklingen.

Föreningen arbetar med att ge råd till såväl enskilda som byggrupper om hur man bildar en byggemenskap. Du/ni kan få tips på kontakter till projekt i olika stadier; från byggrupper som befinner sig i startfasen till inflyttade föreningar och andra projekt med socialt byggande. Läs mer om föreningens arbete här.

Medlemskap för enskilda
Medlemskapet för enskilda kostar 100 kronor per år. Du har en röst på föreningens årsmöte och kan påverka föreningen den vägen.

Medlemskap för byggemenskaper
Medlemskap för byggrupper och byggemenskaper kostar 200 kr per år.  Förutom råd om ”hur man gör”, kan ni också få tillgång till föreningens samarbetspartners (länk till Samarbetspartners) som kan ge kunskapsstöd om juridik och finansiering. Ni har också en röst vid föreningens årsmöte.

Dubbelt medlemskap
Ett medlemskap i Föreningen för Byggemenskaper är samtidigt ett medlemskap i föreningen Kollektivhus Nu, där flera bygg- och  bogemenskaper är medlemmar. Ni har tillgång till:

 • Kontakt och erfarenhetsutbyte med andra startargrupper
 • Rätt att delta i Kollektivhus Nu’s arrangemang inklusive idébytardagen
 • Tillgång till erfarenheter från existerande bogemenskaper och kollektivhus
 • Nyhetsbladet Bo Tillsammans, som kommer fyra gånger per år
 • En röst på Kollektivhus Nu’s årsmöte

Bli medlem här

One Comment

 1. Föreningen Byggemenskap i solna no.1 är inte formellt bildad men Lindahl Projektledning betalar medlemsavgiften men bolaget har inte swish. Kan ni skicka en faktura till:

  Lindahl Projektledning AB
  c/o Martin Lindahl
  Ankdammsgatan 42
  171 67 Solna

Comments are closed.