Nyhetsarkiv

Nyheter

Halvdagskonferens i Malmö 6 april

Byggemenskaper är på gång i Skåne. Vi har nu i samarbete med ett flertal arrangörer glädjen att bjuda in till en halvdagskonferens för kommuner och andra organisationer i Sydsverige på temat “Byggemenskaper – nu är det dags att flytta fram positionerna”. På plats finns internationella föreläsare från Tyskland och Danmark, ledande politiker och kommuntjänstemän i… Läs hela texten här


Processbeskrivning för Byggemenskaper lanseras

Under januari-september 2017 sammanträdde en arbetsgrupp bestående av representanter från ett antal svenska kommuner, konsulter (arkitekter och projektledare) samt föreningen för byggemenskaper. Arbetsgruppen utarbetade en processbild och därtill hörande beskrivningar, förteckningar över handlingar med mera, som beskriver hur en väl genomförd byggemenskapsprocess i Sverige kan och bör se ut. Handlingarna utgör tagna tillsammans en Processbeskrivning… Läs hela texten här


Höstkonferens på Chalmers 26 september

Föreningen för byggemenskaper har härmed glädjen att bjuda in till höstens stora konferens, som vi i år arrangerar på Chalmers i Göteborg. Denna gång är temat för dagen tudelat. Förmiddagen ägnas de olika modeller för byggemenskaper som utvecklats i olika städer. Under eftermiddagen presenteras aktuella utvecklingprojekt som syftar till att utveckla hjälpande institutionella infrastrukturer för… Läs hela texten här


Träffa Föreningen för Byggemenskaper i Almedalen 2017

Nyfiken på byggemenskaper? En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Modellen öppnar upp helt nya möjligheter inom både boende och stadsbyggande. Vill du veta mer om hur en byggemenskap kan genomföras eller om hur kommuner kan arbeta strategiskt för att möjliggöra för… Läs hela texten här


Byggemenskaper och framtidens seniorbostäder

Hur skall vi lösa frågan om bra bostäder för Sveriges allt fler äldre? Det är en av vår tids största samhällsutmaningar. Idag är det ont om attraktiva alternativ till rimliga kostnader. Kan bygg- och bogemenskaper vara ett alternativ för att bygga framtidens seniorbostäder? Måndagen den 20 februari visar Kerstin Kärnekull, arkitekt och en av Sveriges… Läs hela texten här


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om nyhetsbrevet här.