Nyhetsarkiv

Nyheter

Höstkonferens i på Chalmers 26 september

Föreningen för byggemenskaper har härmed glädjen att bjuda in till höstens stora konferens, som vi i år arrangerar på Chalmers i Göteborg. Denna gång är temat för dagen tudelat. Förmiddagen ägnas de olika modeller för byggemenskaper som utvecklats i olika städer. Under eftermiddagen presenteras aktuella utvecklingprojekt som syftar till att utveckla hjälpande institutionella infrastrukturer för… Läs hela texten här


Träffa Föreningen för Byggemenskaper i Almedalen 2017

Nyfiken på byggemenskaper? En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Modellen öppnar upp helt nya möjligheter inom både boende och stadsbyggande. Vill du veta mer om hur en byggemenskap kan genomföras eller om hur kommuner kan arbeta strategiskt för att möjliggöra för… Läs hela texten här


Byggemenskaper och framtidens seniorbostäder

Hur skall vi lösa frågan om bra bostäder för Sveriges allt fler äldre? Det är en av vår tids största samhällsutmaningar. Idag är det ont om attraktiva alternativ till rimliga kostnader. Kan bygg- och bogemenskaper vara ett alternativ för att bygga framtidens seniorbostäder? Måndagen den 20 februari visar Kerstin Kärnekull, arkitekt och en av Sveriges… Läs hela texten här


Byggemenskap Ärlan i Göteborg är igång

En långkörare för den tålmodige i Göteborg har varit byggemenskapen Gråberget, som arkitektkontoret inobi fick en markanvisning för att genomföra för idag fyra år sedan. Därefter har det komplexa planarbetet i området tagit en ordentlig tid på sig för att komma i mål och Inobi har väntat med att bjuda in till byggemenskapen i väntan… Läs hela texten här

Byggemenskap Ärlan informationsmöte januari 2017

Byggemenskaper i Almedalen – den nya vägen till mångfald i stadsutvecklingen

För att skapa större sociala värden i staden bör dess invånare ges möjlighet att driva stadsutvecklingen istället för att vara dess offer. Det som framför allt behövs är att anpassa kommunernas markanvisningar också för mindre aktörer såsom byggemenskaper. Medverkande gjorde: Ulf Kamne, ordf i BN i Göteborg Byggnadsnämnden, MiljöPartiet Erik Slottner, ledamot i Stockholms Stadsbyggnadsnämnden,… Läs hela texten här


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om nyhetsbrevet här.