Definition

Vad är egentligen en byggemenskap? Den korta och enkla definitionen lyder:

"En Byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad."

I denna definition ligger att byggemenskapen agerar byggherrar och därefter flyttar in i eller på annat sätt använder det hus man planerat och låtit bygga.

Stämmer detta in på ett projekt som du deltar i eller har deltagit i? Kontrollera om ni finns med i databasen över byggemenskaper i Sverige och lägg gärna till ert projekt om det saknas!


Byggemenskapen Cocreation Building, Stockholm

Byggemenskapen Lagnö Bo, Trosa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *