Verksamhet

Verksamhet

Föreningen arrangerar konferenser, seminarier och studieresor. Vi medverkar på kommuners aktiviteter och samordnar också ett kommunnätverk. Sen flera år tillbaka deltar vi med egna aktiviteter i Almedalen. Föreningen ger också råd till enskilda grupper som vill genomföra en byggemenskap. Vi deltar i debatten om stadsplanering och samhällsplanering och verkar på så sätt för de bärande idéerna om byggemenskaper.

Utvecklingsprojektet Divercity

I oktober 2018 fattade Vinnova beslut om att ge ett två-årigt utvecklingsstöd till 19 organisationer som tillsammans ska bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Projektet “Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen” kommer pågå i två år och leds av Föreningen för Byggemenskaper. Läs mer på Divercitys hemsida www.divcity.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *