Välkommen till mötesplatsen
för Sveriges byggemenskaper!
previous arrow
next arrow
Slider

Senaste nytt

Artikel om Håll Koll Bo i Dagens Nyheter

I slutet av oktober förra året skrev Annica Kvint, redaktör på tidskriften Arkitektur, en artikel om byggemenskaper för Dagens Nyheter. Utöver att ta upp vikten av bogemenskaper och co-living i en allt tätare stad, går hon också in på den stora potentialen som finns i byggemenskaper, och lyfter Stockholmsbaserade Håll …
Läs Mer
/ / Artiklar, Debatt

Debattartikel i Dagens Samhälle om små byggaktörer

I artikeln kan man läsa att “Bostadsmarknaden är ohållbar. Vi är en grupp värdedrivna aktörer som vill bidra till lösningar — men kommunerna måste släppa fram oss. Om vi fick tillgång till byggklar mark skulle fler bostadsprojekt kunna genomföras”. Bland aktörerna syns Egnahemsfabriken, Byggemenskap Ärlan och byggemenskapsledaren för Inobi arkitektkontor …
Läs Mer
/ / Debatt, Nyheter

Nu kan du läsa Boverkets rapport om byggemenskaper!

Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen. I sammanfattningen kan man bland annat läsa “att främja byggemenskaper kan vara ett sätt ta till vara lokala initiativ från civil­samhället och få till stånd ett bostads­byggande som …
Läs Mer
/ / Nyheter, Rapporter

Storsatsning på Byggemenskaper

Vinnova ger stöd till 19 organisationer som tillsammans ska bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Projektet “Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen” kommer pågå i två år och leds av Föreningen för Byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som planerar, låter bygga och senare använder en byggnad …
Läs Mer

Byggemenskaper och bättre boende i Trelleborg

BO BÄTTRE!Är du nyfiken på andra sätt att bo än de vanliga? Kom då till en träff om Byggemenskaper och bättre boende i Trelleborg den 17 november 2018, som arrangeras av Föreningen för Byggemenskaper tillsammans med Trelleborgs kommun. Vi ses i Annexet, Östergatan 58 B, Trelleborg kl. 11.00 – 13.30 …
Läs Mer
/ / Okategoriserade

Markanvisning för lägenheter i Göteborg öppen!

Nu är anmälan för en ny potentiell byggemenskap öppen i Göteborg. Markanvisningen utgörs av två områden som annonseras med samma förutsättningar. På båda platserna finns det idag gällande detaljplaner. Kommunen strävar efter att det ska finns stor variation gällande upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och prisbilder inom de aktuella områdena, inom stadsdelarna …
Läs Mer
/ / Okategoriserade

FFB på Facebook!