Gråberget

Byggemenskaper i Sverige / Byggemenskap Gråberget

Byggemenskap Gråberget

På Gråberget i Göteborg har kommunen beslutat att tillskapa byggrätter för ny bostadsbebyggelse. Inobi tog tillsammans med föreningen för Byggemenskaper initiativ till att lämna in intresseanmälan för markanvisningen och vägleder byggemenskapen genom arbetet fram till tecknandet av ett exploateringsavtal.

Bebyggelsen på Gråberget byggdes ut under 1950-talet utifrån den tidens idéer om Grannskapsenheter. Staden vill nu komplettera den befintliga bebyggelsen med nya bostäder, med stor respekt för den befintliga bebyggelsestrukturen. Nya bostäder stärker underlaget för service och verksamheter och ger ett bättre kapacitetsutnyttjande av befintlig infrastruktur.

INRIKTNING

Utgångspunkten är att byggemenskapen på Gråberget ska bidra till flytta fram positionerna för vad ett socialt och ekologiskt hållbart boende idag bör innehålla och innebära. Idéplattformen har därför en inriktning mot gemenskapsboende med betoning av ekologiska designprinciper och hållbara lösningar. Man bör dela idéplattformens grundläggande ambitioner för att man ska tycka att detta är ett givande projekt att delta i.

INTRESSEANMÄLAN

Inobi tar emot intresseanmälningar för att ta del av all information om projektet i takt med att det utvecklas framåt och därigenom ha möjligheten att delta i byggemenskapen. Se projekthemsidan hos inobi.

Projektfakta

STATUS: Planarbete pågår
BYGGÅR: Uppskattat till 2015-2016
ADRESS: Ärlegatan, Göteborg
ARKITEKTER: Inobi analys & arkitektur
ENTREPRENÖRER: Ej upphandlat
INRIKTNING: Infill med ekologiskt fokus och gemensamma lösningar i bra kollektivtrafikläge
ANTAL LÄGENHETER: Cirka 25
UPPLÅTELSEFORM: Bostadsrätter


Mer läsning

Kontaktuppgifter

Kontaktperson är Magnus Pettersson på inobi. Telefon 031-3802042 / e-post magnus.pettersson@inobi.se

Mer information om projektet hos inobi.