Nyhetsarkiv

Åtta bygg- och bogemenskaper fick lotshjälp under 2020

Under 2020 och 2021 finns ett stöd till bygg- och bogemenskaper. Det prövas på försök, syftet är att kunna ge ett kunskapsstöd till projekten, genom att finansiera projektlotsar. Under 2020 fanns 3 mkr, pengarna räckte till åtta projekt. 2021 finns 4 mkr. Boverket handlägger ansökningarna och beslutar. Villkor för att få stöd är att man bildat en ekonomisk förening med minst sex medlemmar och en insats på minst 10 000 kr var. En vanlig ekonomisk förening, liksom bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar som är särskilda slag av ekonomiska föreningar, kan söka stödet. Varje projekt kan som mest få 400 000 kronor.

Projekten är av helt olika karaktär.

Brf Lyckan, Göteborg
Lyckan är ett litet projekt med en knapp handfull lägenheter. Gruppen fick kännedom för 5 - 6 år sen om att Göteborgs stad satsade på byggemenskaper. De beskrev ett projekt utformat efter devisen centralt – barnvänligt – hållbart och fick en markreservation. Tomten är en f.d p-plats och ligger i stadsdelen Vasastaden, en central och attraktiv del av Göteborg. Upplåtelseformen är bostadsrätt. Det var byggstart i början på hösten 2020.

Brf Röda Oasen, Malmö
Sege Park var tidigare ett mentalsjukhus. Idag pågår stadsdelsutveckling. Byggnaderna från förr kommer i de flesta fall att byggas om till bostäder. I övrigt tillkommer många bostäder genom nyproduktion. Röda Oasen kommer köpa en av de äldre byggnaderna och bygga om det till ett kollektivhus med 13 lägenheter och några uthyrningsrum. Ett storkök och andra gemensamma lokaler kommer byggas. Projektet började med att en mindre grupp beskrev projektidén och därefter gick man ut och sökte fler medlemmar. Föreningen får tillgång till huset under våren 2021. I höst börjar ombyggnaden, som till stor del kommer genomföras med självbyggeri.

Byggemenskap Gården, Uppsala
Stadsdelen Rosendal är en ny stadsdel i Uppsala. Kommunen har en tydlig strategi för satsningen på hållbarhet i flera bemärkelser. Rosendal får flera tusen nya bostäder och byggs ut i fem etapper. En av byggherrarna är byggemenskapen Gården, det största byggemenskapsprojektet som nu genomförs i landet just nu. Devisen är ekologiskt – ekonomiskt – socialt. Gården får 30 lägenheter och gemensamma lokaler. Byggstarten skedde i oktober 2020. Upplåtelseformerna blir både bostadsrätt och hyresrätt.

Hästen kooperativ hyresrättsförening, Ockelbo
Den kooperativa hyresrättsföreningen har funnits i flera år, behovet av nya bostäder för seniorer är stort och Hästen fick en tomt av kommunen i ett centralt läge. Det tog tid, men i december 2020 kunde man till slut trycka på startknappen för byggstart. Hästen får 17 lägenheter och en gemensam lokal. Särskilt intressant är bildandet av Ockelbo kooperativa fastigheter AB, som ägs till 40 % av Ockelbo kommun och till 60 % av Hästen khr-förening. Modellen innebär att Hästen kommer blockhyra sin fastighet av det nya bolaget, det är inte en ägarmodell där föreningen har allt ansvar själv.

Lindberga By ekonomisk förening, Vingåker
I byn Österåker finns en stor andel äldre som bor i egna hem, men skulle behöva flytta till nya lättskötta bostäder. Civilsamhället är livaktigt och tog tag i frågan. Diskussionerna ledde till ett projektförslag med nya bostäder som ska byggas på kommunal mark i Österåker med bildandet av en ny by i centrum av Österåker. Andra tankar är att där finns ett litet servicecenter, bl.a. med en digital lanthandel. Sörmlands Sparbank bidrog med 30 000 kr så att en arkitekt kunde göra ritningar. Ritningsförslaget visar mindre lägenheter som har direkt access till en inglasad utomhusmiljö. En ekonomisk förening bildades som kommer organisera hela projektet med servicecenter m.m. och fungera som initial ”byggherremotor” för de nya bostäderna. Den föreningen har fått Boverkets stöd till byggemenskaper.

Kolmården Byggemenskap, ekonomisk förening
I Kolmården finns den mindre tätorten Krokek och byn Kvarsebo. Området ligger några mil från Norrköping. Behovet av nya bostäder är stort, särskilt för seniorerna som vill kunna flytta från sina hus. Kolmårdens byggemenskap bildades under 2020 och fick Boverkets stöd. Under hösten bildades Färjkarlberget ekonomisk förening i Kvarsebo. Intresse har vuxit sig starkt. Kolmårdens Utvecklingsbolag AB (med särskild vinstutdelningsbegränsning) bildades också under 2020, som enligt planerna blir byggherre och fastighetsägare för de båda ekonomiska föreningarna.

Byggemenskap Lund, ekonomisk förening
I Lund byggs en ny stor stadsdel, Brunnshög, där kommunen vill få en blandad bebyggelse. Initiativet till detta projekt har tagits av Dennis Kerkhoff, som är byggprojektledare med rötterna i Holland. Där är byggemenskaper ett vanligt inslag i byggande och boende. Av informationen på kommunens hemsida kan man dra slutsatsen att Kerkhoff i realiteten blir projektutvecklare för byggemenskapen, tillika projektlots. I maj 2020 togs beslutet om att ge projektet en markanvisning.

Brf Villa Mälarhöjden, Stockholm
Stadsdelen Mälarhöjden byggdes för ca 100 år sen, en stor del av bebyggelsen utgörs av villor i lummiga trädgårdar. Enligt detaljplanen får fler hus byggas på tomten där Brf Villa Mälarhöjden ska byggas. Idag finns ett hus för en familj, när det är klart kommer det finnas två nya hus och föreningen får sammanlagt sex bostäder. Bygget sker under 2021. Arkitekterna bakom projektet tillämpar öppenhet med informationen om föreningen, även den ekonomiska planen. Sök på föreningens namn.

Södermanlands Nyheter skriver om kraften i byggemenskaper

I en ledare för Södermanlands Nyheter skriver Olof Jonmyren, politisk redaktör, om byggemenskaper som potentiell växtkraft för små orter.

Han skriver bland annat att "den som söker öka bostadsbyggandet på landsbygden behöver tänka byutveckling", och refererar till FFB:s Erik Berg, arkitekt på Inobi och Egnahemsfabriken, och hans arbete med byutveckling i Ålberga på initiativ av Hela Sverige ska leva. Han skriver vidare att "där kostnader och marknadsvärde gör en vanlig byggkalkyl svår, där kan det [byggemenskaper] öppna för nya lösningar".

Ledaren i sin helhet finns under "Mer läsning".

Byggemenskap på G i Nacka

Den 2 mars fattade Nacka kommun beslut om att en fastighet i Ältadalen ska säljas till Equator fastighetsutveckling AB, som planerar att skapa en byggemenskap för 10-12 bostäder/lägenheter.

— Att utveckla egenproducerade bostäder genom byggemenskap ligger helt i linje med Nacka kommuns vision om öppenhet och mångfald. Vi tror att detta kan leda till ett intressantare och mer varierat stadsbyggande som främjar boende för alla, säger stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm.

Upplåtelseformen är tänkt att vara ägarlägenheter, med inflyttning vintern 2021/2022. Under våren planerar fastighetsutvecklarna att hålla tre informationsmöten för intresserade. Du kan läsa mer och anmäla dig via EQ Living's länk till höger.

Bolund och Hult vill se fler byggemenskaper

I dagens ETC skriver bostadsminister Per Bolund (MP) och ordförande för civilutskottet Emma Hult (MP) om fördelarna med byggemenskaper.

I debattartikeln nämner de båda politikerna vilka nuvarande hinder som står i vägen för fler byggemenskaper, och vad deras förslag är för att eliminera dessa hinder och göra det enklare för fler byggemenskaper att bygga och bo tillsammans.

Artikeln i sin helhet finns att läsa här.

Datum släppta för projektlotsutbildning!

Nu har datum släppts för vårens projektlotsutbildning. Den kommer ske under två helger i mars respektive maj, båda gångerna i Stockholm.

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som vill arbeta med projektlotsar/byggemenskapsledare, men också till andra som vill fördjupa sig i byggruppers processer. Certifieringen förutsätter att man har tillräckliga förkunskaper för att kunna leda byggemenskapsprojekt.

Programmet för lotsutbildningen presenteras i december. Intresseanmälan görs till osa@byggemenskap.se, och är bindande från och med 16 februari - dock kan platsen överlåtas vid förhinder. Vid fullbokad kurs förbehåller vi oss rätten att välja de kursdeltagare som kan tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.  Har du frågor och/eller vill veta mer kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev här, eller mejla oss på info@byggemenskap.se. Vi ses i vår!

Byggemenskaper får söka startbidrag

Nu har besked om startbidrag för byggemenskaper kommit. I torsdags klubbade regeringen igenom stödförordningen som innebär totalt 3 miljoner kronor under 2020.

Byggemenskaper kan söka stöd för upp till 400 000 kronor, under förutsättning att man har bildat en ekonomisk förening med minst 6 medlemmar som vardera satsat minst 10 000 kronor. Det krävs också medgivande från kommunen att byggemenskapen har rätt att bygga på den angivna tomten.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här. Är du del av en byggemenskap som vill ta del av bidraget? Kontakta oss på info@byggemenskap.se så hjälper vi dig vidare.

Reseberättelse från sommarens studieresa publicerad!

Den 15-16 juni arrangerade Föreningen för Byggemenskaper en studieresa till Danmark och Tyskland.

En engagerad resegrupp på sju personer tog sig med god stämning och minibuss runt och besökte byggemenskaper på Själland och i norra Tyskland. En utförlig reseberättelse från två av medresenärerna, Joachim Widerstedt från DiverCity och Kerstin Kärnekull från Kollektivhus NU, finns nu att läsa här på hemsidan. Du hittar den här.

Kollektivhus Nu inbjuder till presskonferens

Arkitekterna Ingela Blomberg och Elin Persson presenterar ett ”Typ-program för kollektivhus” med utgångspunkt från gemenskapen i boendet och som grundar sig på gemensamma aktiviteter och tidigare erfarenheter. 

Intresset och nyfikenheten på alternativa boendeformer har ökat lavinartat de senaste åren. Kollektivhusens årliga Öppet Hus-evenemang lockar många besökare och studiebesöken av grupper både nationellt och internationellt visar påtagliga intressen och behov.

Att minska ensamhet och isolering har visat sig vara lika viktigt för folkhälsan som att minska t.ex. rökningen och stillasittandet. Och att ha vanan att samarbeta med sina grannar pekas ut som den viktigaste överlevnadsfaktorn vid kriser.

Många grupper famlar i sin önskan att tillsammans starta ett boende som tillfredsställer samhällets och individens behov och som ger guldkant i livets många skeden. Bostadsbolag och arkitekter har upplev en osäkerhet kring hur kollektivhus ska utformas. Men det har nu sammanfattats på enkelt och överskådligt sätt.

När? Onsdag 24 april kl 14.00

Var? Kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29 A på Södermalm (vid Södra Station). T-bana Mariatorge

Kollektivhus Nu är en paraplyorganisation för kollektivhus och startargrupper i Sverige. Föreningen har tidigare tillsammans med SABO givit ut boken ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap”. Den är slutsåld och den tredje upplagan är på gång.