Åtta bygg- och bogemenskaper fick lotshjälp under 2020

Under 2020 och 2021 finns ett stöd till bygg- och bogemenskaper. Det prövas på försök, syftet är att kunna ge ett kunskapsstöd till projekten, genom att finansiera projektlotsar. Under 2020 fanns 3 mkr, pengarna räckte till åtta projekt. 2021 finns 4 mkr. Boverket handlägger ansökningarna och beslutar. Villkor för att få stöd är att man bildat en ekonomisk förening med minst sex medlemmar och en insats på minst 10 000 kr var. En vanlig ekonomisk förening, liksom bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar som är särskilda slag av ekonomiska föreningar, kan söka stödet. Varje projekt kan som mest få 400 000 kronor.

Projekten är av helt olika karaktär.

Brf Lyckan, Göteborg
Lyckan är ett litet projekt med en knapp handfull lägenheter. Gruppen fick kännedom för 5 - 6 år sen om att Göteborgs stad satsade på byggemenskaper. De beskrev ett projekt utformat efter devisen centralt – barnvänligt – hållbart och fick en markreservation. Tomten är en f.d p-plats och ligger i stadsdelen Vasastaden, en central och attraktiv del av Göteborg. Upplåtelseformen är bostadsrätt. Det var byggstart i början på hösten 2020.

Brf Röda Oasen, Malmö
Sege Park var tidigare ett mentalsjukhus. Idag pågår stadsdelsutveckling. Byggnaderna från förr kommer i de flesta fall att byggas om till bostäder. I övrigt tillkommer många bostäder genom nyproduktion. Röda Oasen kommer köpa en av de äldre byggnaderna och bygga om det till ett kollektivhus med 13 lägenheter och några uthyrningsrum. Ett storkök och andra gemensamma lokaler kommer byggas. Projektet började med att en mindre grupp beskrev projektidén och därefter gick man ut och sökte fler medlemmar. Föreningen får tillgång till huset under våren 2021. I höst börjar ombyggnaden, som till stor del kommer genomföras med självbyggeri.

Byggemenskap Gården, Uppsala
Stadsdelen Rosendal är en ny stadsdel i Uppsala. Kommunen har en tydlig strategi för satsningen på hållbarhet i flera bemärkelser. Rosendal får flera tusen nya bostäder och byggs ut i fem etapper. En av byggherrarna är byggemenskapen Gården, det största byggemenskapsprojektet som nu genomförs i landet just nu. Devisen är ekologiskt – ekonomiskt – socialt. Gården får 30 lägenheter och gemensamma lokaler. Byggstarten skedde i oktober 2020. Upplåtelseformerna blir både bostadsrätt och hyresrätt.

Hästen kooperativ hyresrättsförening, Ockelbo
Den kooperativa hyresrättsföreningen har funnits i flera år, behovet av nya bostäder för seniorer är stort och Hästen fick en tomt av kommunen i ett centralt läge. Det tog tid, men i december 2020 kunde man till slut trycka på startknappen för byggstart. Hästen får 17 lägenheter och en gemensam lokal. Särskilt intressant är bildandet av Ockelbo kooperativa fastigheter AB, som ägs till 40 % av Ockelbo kommun och till 60 % av Hästen khr-förening. Modellen innebär att Hästen kommer blockhyra sin fastighet av det nya bolaget, det är inte en ägarmodell där föreningen har allt ansvar själv.

Lindberga By ekonomisk förening, Vingåker
I byn Österåker finns en stor andel äldre som bor i egna hem, men skulle behöva flytta till nya lättskötta bostäder. Civilsamhället är livaktigt och tog tag i frågan. Diskussionerna ledde till ett projektförslag med nya bostäder som ska byggas på kommunal mark i Österåker med bildandet av en ny by i centrum av Österåker. Andra tankar är att där finns ett litet servicecenter, bl.a. med en digital lanthandel. Sörmlands Sparbank bidrog med 30 000 kr så att en arkitekt kunde göra ritningar. Ritningsförslaget visar mindre lägenheter som har direkt access till en inglasad utomhusmiljö. En ekonomisk förening bildades som kommer organisera hela projektet med servicecenter m.m. och fungera som initial ”byggherremotor” för de nya bostäderna. Den föreningen har fått Boverkets stöd till byggemenskaper.

Kolmården Byggemenskap, ekonomisk förening
I Kolmården finns den mindre tätorten Krokek och byn Kvarsebo. Området ligger några mil från Norrköping. Behovet av nya bostäder är stort, särskilt för seniorerna som vill kunna flytta från sina hus. Kolmårdens byggemenskap bildades under 2020 och fick Boverkets stöd. Under hösten bildades Färjkarlberget ekonomisk förening i Kvarsebo. Intresse har vuxit sig starkt. Kolmårdens Utvecklingsbolag AB (med särskild vinstutdelningsbegränsning) bildades också under 2020, som enligt planerna blir byggherre och fastighetsägare för de båda ekonomiska föreningarna.

Byggemenskap Lund, ekonomisk förening
I Lund byggs en ny stor stadsdel, Brunnshög, där kommunen vill få en blandad bebyggelse. Initiativet till detta projekt har tagits av Dennis Kerkhoff, som är byggprojektledare med rötterna i Holland. Där är byggemenskaper ett vanligt inslag i byggande och boende. Av informationen på kommunens hemsida kan man dra slutsatsen att Kerkhoff i realiteten blir projektutvecklare för byggemenskapen, tillika projektlots. I maj 2020 togs beslutet om att ge projektet en markanvisning.

Brf Villa Mälarhöjden, Stockholm
Stadsdelen Mälarhöjden byggdes för ca 100 år sen, en stor del av bebyggelsen utgörs av villor i lummiga trädgårdar. Enligt detaljplanen får fler hus byggas på tomten där Brf Villa Mälarhöjden ska byggas. Idag finns ett hus för en familj, när det är klart kommer det finnas två nya hus och föreningen får sammanlagt sex bostäder. Bygget sker under 2021. Arkitekterna bakom projektet tillämpar öppenhet med informationen om föreningen, även den ekonomiska planen. Sök på föreningens namn.

Posted in Nyheter.