Om portalen

Vad är portalen för byggemenskaper?

Portalen är en satsning från föreningen för Byggemenskaper med stöd av Delegationen för Hållbara städer, som syftar till att underlätta för aktörer och intressenter runt byggemenskaper att hitta varandra. Det handlar både om att som byggemenskaper hitta deltagare, att som bostadssökande hitta byggemenskaper och att som konsult eller kommun kunna synliggöra sina erbjudanden mot relevanta målgrupper. Nedan beskriver vi nyttorna och tjänsterna i portalen ur de olika målgruppernas perspektiv.

FÖR BOSTADSSÖKANDE

För dig som söker efter lämpliga byggemenskaper att delta i ska portalen via sök- och filtermöjligheter ge en möjlighet att hitta projekt med rätt inriktning och rätt läge som är öppna för fler deltagare - för att därefter ta direktkontakt med grupperna. För bostadssökande finnes aktuella byggemenskapsprojekt under byggemenskaper i Sverige

FÖR BYGGEMENSKAPER

Portalen ska underlätta för byggemenskaper att hitta deltagare. Att lära av andra byggemenskaper. Att berätta om sitt projekt för allmänheten. Att identifiera och komma i direkt kontakt med konsulter, byggare och kreditgivare med kompetens att jobba med byggemenskaper. Att få kontakt med kommuner som upplåter mark. Byggemenskaper presenteras i databasen byggemenskaper i Sverige

FÖR KOMMUNER

Via portalen kan kommuner synliggöra sina erbjudanden och pågående projekt där kommunen önskar involvera byggemenskapsgrupper. Kommuner kan berätta om sina satsningar och även mer allmänt om sina ambitioner att stötta ett demokratiskt byggande. Kommuner kan även hitta och kontakta intressanta byggemenskaper direkt. Kommuner presenteras i databasen byggemenskaper i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *