Byggstart för byggemenskapen Lyckan!

Nu har byggnationen av byggemenskapen Lyckan på Viktoriagatan i Göteborg dragit igång. Vi ser fram emot att följa utvecklingen!

Posted in Nyheter.