Öppet informationsmöte i Sollentuna 19 mars

19 mars 18:30 – 20:30, Arena Satelliten, lokal Ljusgården, Allfarvägen 4, intill Sollentuna station.

vasjon 1932015

Nya kreativa metoder för bostadsproduktion efterlyses av allt fler. En av dessa är att planera och bygga i en så kallad byggemenskap. Det innebär att de som ska bo i huset gemensamt går ihop, planerar dess utformning och är sin egen byggherre. Sollentuna kommun har planer på att sälja byggrätter till byggemenskaper i Väsjön. Den 19 mars har du möjlighet att få veta mer. Då arrangerar Sollentuna kommun och Föreningen för byggemenskaper ett informationsmöte i Arena Satelliten. 

Läs programmet här!

Mötet är kostnadsfritt, men vi vill gärna att du anmäler dig genom att skicka ett mail till mattias.berg@sollentuna.se senast den 5 mars.

 

 

 

Vinterkonferens 28 januari

Hållbar stadsutveckling – vilken roll kan byggemenskaper ha?

konferens 28 januari 2015

Järfälla kommun och Föreningen för Byggemenskaper i Sverige samarrangerar en konferens om byggemenskaper i den kommunala planeringen den 28 januari 2015 i Stockholm.

Diskussionen om hållbar stadsutveckling pågår i hela landet. Många projekt ute i kommunerna inspirerar och prövar nya grepp. Järfälla kommun står inför en stor utmaning att bygga bostäder i takt med tunnelbaneutbyggnaden. Med en ny översiktsplan och många pågående projekt och planer ska bostäder och service produceras. Det handlar också om att skapa variation, mångfald och småskalighet i bebyggelsen. Projektet Kajer mot det gröna – hållbara gränssnitt mellan stad och land är ett exempel, där Delegationen för hållbara städer ( Boverket) ger projektstöd. Många kommuner har idag uppmärksammat att byggemenskaper också kan spela en viktig roll för att uppnå dessa mål.

Programmet hittar ni här!

FÖR MER INFORMATION

  • Ylva Sandström, styrelseledamot i Föreningen för Byggemenskaper, svarar på frågor om innehåll och deltagande: ylva.sandstroem@telia.com och telefon 070 – 590 88 54.
  • Anders C. Eriksson, stadsarkitekt i Järfälla, svarar på frågor om deras stadsutvecklingsarbete: anders.c.eriksson@jarfalla.se och telefon 08 – 580 283 93.

SYFTEN MED KONFERENSEN

  • Att ge inspiration till arbetet med hållbar och varierad stadsbyggnad och samhällsplanering.
  • Att diskutera hur kommunerna kan samarbeta med och ge stöd till byggemenskaper.
  • Att visa exempel på olika typer av byggemenskaper.
  • Att visa aktörer som kan bistå processen.

FÖR VEM?

Konferensen riktar sig till kommuner, projektutvecklare och andra som arbetar professionellt med, eller intresserar sig för, att utveckla stadsbyggandet

DELTAGARAVGIFT

2100 kronor. Moms tillkommer. Priset inkluderar lunch och kaffe.

ANMÄLAN SKER TILL

e-post: therese.tunhielm@omniplan.se
eller telefon: 08 55 69 79 50

Missa inte höstens chans till inspiration inom arkitektur och byggande! Föreningen ordnar studieresa till Berlin och Hamburg 9-11 oktober

Passa på att knyta kontakter med andra som är aktiva i arbetet för byggemenskaper i Sverige och utnyttja en perfekt möjlighet att ta avstamp för arbetet i den egna  kommunen, byggemenskapen eller firman.

 

Pris

Preliminär deltagaravgift är 8000 kronor + moms exkl. resor till och från Tyskland

För medlemmar i Föreningen för Byggemenskaper rabatteras deltagaravgiften med 10 %.

För studenter, arbetslösa och andra grupper med låga inkomster kan deltagaravgiften rabatteras ytterligare med hänsyn till betalningsförmåga, uppge skäl till önskad rabatt när du anmäler dig.

 

l priset ingår:

-Program inklusive objektsvisning och erfarenhetsutbyte med tyska experter och berörda privatpersoner.

-Besök hos Hamburgs stadsbyggnadskontor och Berlins stads institution för byggemenskaper Stattbau

-Tolkning och språkligt samt kulturellt stöd under hela resan.

-Transport mellan Berlin och Hamburg samt mellan programpunkterna i de båda städerna.

– 2 hotellnätter i enkelrum.

 

Anmälan

Anmälan sker till osa@byggemenskap.se

 

Mer information:

Inbjudan – Studieresa byggemenskaper Hamburg och Berlin 9-11 oktober 2014_14 09 02

PROGRAM – Studieresa byggemenskaper Hamburg och Berlin 9-11 oktober 2014 20140901 (3)

Seminarie: Finansiering av byggemenskaper

Den 4 september hölls ett seminarie om finansiering av byggemenskaper på Aftonstjärnan i Göteborg.

Diskussionerna gällde främst finansiering under projekteringsfasen, då statliga kreditgarantier saknas och insatserna inom byggemenskapen ofta ännu inte är stora. Flera av de pågående bogemenskapsprojekten i Göteborg väljer här att samarbeta med större fastighetsförvaltare för att lösa finansieringen. Medlemmar av tre bogemenskaper/byggemenskaper deltog, liksom Jan Svensson från Ekobanken/Coompanion. Seminariet arrangerades av lokalgruppen i Göteborg.

Boverkets kreditgarantier

kooperativ hyresrätt ett utbildningsmaterial från Coompanion

 

Seminarie: Byggemenskaper som stadsbyggnadsinstrument

I augusti anordnade föreningen tillsammans med Naturvårdsverket och Tysk-Svenska Handelskammaren ett välbesökt seminarie i Stockholm på temat byggemenskaper som stadsbyggnadsinstrument.

Seminariet diskuterade kommuners arbete och deltagare kom från hela landet. Presentationerna kom från Cord Soehlke, byggborgmästare i Tübingen, Staffan Schartner och Lars Rystadius från varumärkesbyrån Brand Reality. Samtliga presentationer finns i pdf-format på Archileaks.

Presentation Cord Soehlke 14 08 26 fullb

Presentation Byggem som verktyg 14 08 26 sos

Presentation Brandreality 14 08 26

Årsmöte 2014

Inbjudan till årsmöte och vårkonferens med studiebesök i Göteborg den 5-6 april 2014

Föreningen för Byggemenskaper har härmed nöjet att bjuda in medlemmar och sympatisörer till ordinarie årsmöte samt vårkonferens i Göteborg den 5 april 2013 samt studiebesök i byggemenskapen Kumlet den 6 april.

Årsmötet kommer att behandla verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår, verksamhetsplan för det kommande året samt välja ny styrelse för föreningen.

PROGRAM

LÖRDAG
11:00 Samling med soppa, bröd och kaffe.
12:00 VÅRKONFERENS: Projektpresentationer / läget ute i landet, diskussion om hur byggemenskaper kan främjas.
13:30 Öppna diskussioner om frågor som rör föreningens framtid och uppdrag.
15:00 Paus med fika och en kortare guidad promenad i området som byggdes av arbetarna på varven.
15:45 Fortsatta diskussioner.
16:30 Årsmötesförhandlingar (beslutspunkter).
18:00 Slut på programmet; gemensam middag på lokala krogen för de som vill

SÖNDAG
Under söndagen gör vi en utflykt till den genomförda och inflyttade byggemenskapen Brf Kumlet på Brännö i Stockholms södra skärgård. Målmedvetenhet, hårt arbete, gott samarbete och stark personligt engagemang gjorde det möjligt att bygga de båda flerbostadshusen i massivträ på den bilfria ön.

Avresa med båt 08.32 från Saltholmen. Vi besöker Kumlet och äter därefter lunch på Brännö värdshus. Åter vid järntorget i centrala Göteborg kl. 14.30.

DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Deltagande under årsmöte, vårkonferens och studiebesök är öppet för samtliga nuvarande eller nya medlemmar.
För att ha rösträtt vid årsmötet måste man medlemsavgift för 2014 ha betalats in innan årsmötet. Tillhör du dem som ännu inte ordnat medlemsavgiften för 2014? Betala i så fall SEK 200,- (100,- för studenter, 500,- för byggemenskaper) på Bankgiro 847-0387 (Föreningen för byggemenskaper), skriv namn och e-mailadress på inbetalningen. Observera att den som betalade under det sista kvartalet 2013 räknas som medlem under hela 2014.

För att delta utan rösträtt vid årsmötet räcker det med att lösa medlemsskap på plats.
Föranamälan krävs både för årsmöte/vårkonferens på lördagen och för studiebesöket på söndagen. Vi behöver din anmälan senast torsdagen den 3 april till osa@byggemenskap.se eller telefon 070-3022574 (Erik Berg).

TID OCH PLATS

FORMELLA ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR: 5 april 16:30 – 18:00
VÅRKONFERENS: 5 april 11:00 – 16:30
PLATS: Biograf Aftonstjärnan på Lindholmen i Göteborg, se karta här

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SAMT UNDERLAG VÅRKONFERENS
1. Kallelse till årsmötet
2. Dagordning
3. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
4. Förslag till verksamhetsplan för 2014
5. Årsplan för 2014
6. Gällande stadgar för föreningen
7. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2015
8. Styrelsens förslag till stadgeändring