Examensarbete om byggemenskaper

Skriver du om byggemenskaper i vår? Ta gärna kontakt med oss så kan vi hjälpa dig kontakta rätt kunskapskällor,
eller leda dig vidare inom kooperativt och socialt byggande. Läs också in dig på material på vår projektsida
divcity.se.

Kontakta oss på john@byggemenskap.se

Posted in Okategoriserade.