Fallstudie om byggemenskaper i Göteborg och Hamburg

I en ny forskningsartikel skriver bland annat Håkan Thörn från GU om byggemenskaper i Göteborg och Hamburg.

Artikeln, titulerad Governing Sustainable Urban Development" through self-build groups and co-housing: The Cases of Hamburg and Gothenburg, undersöker kritiskt styrningen av "hållbar stadsutveckling" genom självbyggda bogemenskaper i Göteborg och Hamburg.  De två fallstäderna har blivit utvalda eftersom båda för närvarande är inblandade i stora urbana omstruktureringar och har lanserat program för att stödja självbyggande grupper och bogemenskaper som en del av deras tonvikt på att främja hållbar utveckling. Vidare undersöker författarna samspelet mellan politiska institutioner, det civila samhället och privata aktörer, och reder ut begrepp som segregation och gentrifiering.

Artikeln i sin helhet finns att läsa här. Observera att artikeln är på engelska.

Posted in Artiklar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *