Ge remissförslag till Boverket!

Nu finns möjligheten att lämna förslag på Boverkets remiss kring föreskrifter och allmänna råd om stöd till byggemenskaper.

Synpunkter kan mejlas till och med den 17 januari 2020. Läs mer om remissen och hitta svarsmallar på Boverkets hemsida.

Posted in Nyheter.