Processbeskrivning för Byggemenskaper lanseras

Processbild byggemenskaper, klicka för PDF!
Under januari-september 2017 sammanträdde en arbetsgrupp bestående av representanter från ett antal svenska kommuner, konsulter (arkitekter och projektledare) samt föreningen för byggemenskaper. Arbetsgruppen utarbetade en processbild och därtill hörande beskrivningar, förteckningar över handlingar med mera, som beskriver hur en väl genomförd byggemenskapsprocess i Sverige kan och bör se ut. Handlingarna utgör tagna tillsammans en Processbeskrivning för Byggemenskaper.

Utgångspunkten för projektet har varit tanken att det fordras en stor tydlighet och kunskap om hur byggemenskaper genomförs på bästa vis – och vad som krävs av olika aktörer runt processen – om projektformen ska kunna lyftas från enskilda initativ till ett reellt fungerande spår med i svenskt bostadsbyggande. I synnerhet viktigt är det med sådan tydlighet med tanke på att deltagarna i byggemenskaper i hög utsträckning är nybörjare och gör den komplexa husbyggnadsresan för första (och ofta enda) gången. Begränsad erfarenhet måste kompenseras med tydligare strukturer och rutiner. Men även bland andra aktörer runt om byggmenskapen är det många som kommer i kontakt med projektformen för första gången. Processbilden och processbeskrivningen kan då utgöra ett stöd för att hjälpa alla aktörer att förstå byggemenskapens specifika villkor och sin egen roll i relation till detta.

– Med detta dokument lägger vi en helt ny grund för en ökad tydlighet och välstrukturerade byggemenskapsprocesser, vi tror att verktyget kommer kunna utvecklas till ett viktigt stöd både för kommuner och för byggemenskaper, säger Staffan Schartner, ordförande i Föreningen för Byggemenskaper.

Processbeskrivningen presenterades på höstkonferensen i Göteborg den 26 september av projektledarna Tinna Harling och Erik Berg. Övriga medlemmar i arbetsgruppen var Staffan Schartner, Föreningen för Byggemenskaper, Sofie Bårdén, Göteborgs stad, Anna Olsson, Göteborgs stad, Josephine Nellerup, Malmö Stad, Fredrik Drotte, Upplands-Väsby Kommun, Katarina Carlsson, Helsingborgs stad, Fanny Reuterskiöld, Uppsala kommun, Pernilla Ottosson, Inobi, Kerstin Kärnekull, Kollektivhus.nu, Jan Rydén, Färgfabriken, Kristoffer Luhti, Ekobanken.

Föreningen för Byggemenskaper vill ge deltagarna i arbetsgruppen ett varmt tack för dessas storartade, oegennyttiga och betydelsefulla insatser i projektet!

LÄNKAR

  • Den presentation som hölls vid konferensen kan laddas ned här: Presentation vid konferens 26 september 2017
  • Processbilden med tillhörande beskrivningar och förklaringar kan ses och laddas ned via byggemenskap.se/processbeskrivning
  • Posted in Förening, Nyheter, Planprocessen, Processbeskrivning.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *