Byggemenskaper i Tyskland

Om byggemenskaper / Byggemenskaper i Tyskland

Byggemenskaper i Tyskland

Föreningen för Byggemenskaper hämtar mycket inspiration från utvecklingen i Tyskland. Där såg Byggemenskaper som projektform dagens ljus för första gången i mitten på 90-talet, det skedde ungefär samtidigt i de Sydtyska städerna Tübingen och Freiburg. Idag har fenomenet spritt sig till alla delar av landet. Vi har ett stort utbyte med den breda tyska byggemenskapsrörelsen samtidigt som vi utvecklar vår egen svenska variant av detta i grunden sociala och demokratiska sätt att bygga på.

Französiches Viertel, Tübingen

Skillnaden

Det bästa sättet att förstå vad byggemenskaper innebär, hur de påverkar produktionsstrukturerna i byggsektorn, bostädernas utformning och karaktären på våra gemensamma stadsrum, är att helt enkelt åka till Tyskland och uppleva miljöerna med egna sinnen - och därefter jämföra med svenska nyproducerade bostadsmiljöer. Skillnaden upplevs på flera nivåer; i mångfald och variation, i skala, i tolerans för olika former av uttryck, i det estetiska uttrycket.

Französiches Viertel, Tübingen

Byggemenskaper i Tyskland

  • I Tübingen har byggemenskaper på 10-15 år blivit en dominerande projektform och används idag medvetet av staden som ett centralt verktyg i stadsutvecklingen.
  • München har en officiell målsättning att 20-40% av markanvisningarna ska gå till byggemenskaper.
  • Hamburg har en målsättning på 20%, men samtidigt en kommunal förvaltning och ett regionalt regelverk riktat särskilt till byggemenskaper.
  • Många städer och delstater har särskilda program och stöd för byggemenskaper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *