Hur gör man?

Hur går det till att starta eller delta i en byggemenskap? Hur tar man sig från första idé till ett färdigbyggt hus att flytta in i?

Hur bildar man en ekonomisk förening?

Detta är ett krav för att kunna söka stödet till byggemenskaper från Boverket.

Regeringen beslutade i november 2019 om stöd till byggemenskaper (länk till regeringens hemsida). Vi informerade om detta på Divercitys webb i mitten av november. Stödet gäller från och med den 1 februari och man gör ansökan på Boverkets hemsida. Boverket handlägger ansökningarna och frågor om stödet. Boverkets föreskrifter blev klara sista veckan i januari. De handlar om administrativa frågor som t.ex. om hur det stöd man fått ska redovisas. Det ekonomiska bidraget till byggemenskapen får uppgå till max. 400 000 kr per projekt. Regeringen har avsatt 3 mkr till projektstöd för år 2020.

Ett krav för att kunna söka stödet är att gruppen bildat en ekonomisk förening. Den ska ha minst sex medlemmar som var och en har erlagt en insats på 10 000 kr.

Var uppmärksam på att medlemsbegreppet ofta skiljer sig mellan vanliga föreningar, ideella och ekonomiska, där det normalt är individuellt medlemskap. I bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är medlemskapet kopplat till ett hushåll (en bostad).

Det framgår av regeringens förordning, och framförallt av Boverkets ansökningsblankett, att byggemenskapen väljer den upplåtelseform man vill ha. Upplåtelseformen styr till stor del vilken associationsform byggemenskapen får vid projektgenomförande och förvaltning.

På Bolagsverkets hemsida finns information om hur man bildar en ekonomisk förening

Man kan läsa om vad en ekonomisk förening är och vad som krävs för att bilda en sådan förening (länk). Där finns också en rubrik ”Registera en förening”. Man länkas då vidare till den här sidan.

Mer info om hur man går tillväga för att starta och driva en byggemenskap kommer inom kort. Tillsvidare, titta i Anders Svenssons Rapport Byggemenskaper i Sverige och i vår folder Att starta en Byggemenskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *