Om föreningen

Den ideella Föreningen för Byggemenskaper grundades i Stockholm hösten 2011. Föreningen samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform för alla som har intresse för byggemenskapens idé. Föreningen verkar numera till en väsentlig del genom ett nätverk bestående av flera aktörer från projektet Divercity. Föreningen kan ge råd till bildandet av projekt med byggemenskaper, det kan också ske genom samarbete med organisationer som ger kunskapsstöd och råd om finansiering; Coompanion, Ekobanken och Mikrofonden är viktiga partners.

Föreningens syfte och idé

Föreningen har till ändamål att verka för byggemenskaper som organisationsform i ny- och ombyggnadsprojekt genom att:

 1. samla, utveckla och förmedla kunskap om byggemenskaper och vara en plattform för alla med intresse för byggemenskapens idé.
 2. stödja och underlätta bildandet av byggemenskaper och genomförandet av deras byggnadsprojekt.
 3. stimulera kommuner att skapa förutsättningar för att fler byggemenskaper kan bidra till samhällsutveckling.
 4. påverka den nationella nivån för att därigenom skapa bättre förutsättningar för byggemenskaper.

Aktiviteter och arrangemang

Föreningen använder främst Facebooksidan för att informera om aktuella aktiviteter. Information om kommande årsmöten skickas också ut via den kanalen.

Rådslag under 2021 om det sociala byggandet
Föreningen arbetar med ett rådslag under 2021 som syftar till att knyta kontakter, och verka för att ett nätverk i fastare former ska skapas med organisationer och föreningar som på olika sätt arbetar med socialt byggande. Rådslaget vänder sig till en utvald grupp deltagare, det är ingen öppen aktivitet.

Divercity-projektet

Projektet har pågått under 2019 – 2020. 20 parter samverkade om att flytta fram positionerna för byggemenskaper och att bidra till en ökad mångfald i stadsbyggandet. Projektet fick stöd av Vinnova, myndigheten för innovationsutveckling. Föreningen för Byggemenskaper samordnade projektet, detta engagemang har utgjort en viktig utvecklingsfaktor av föreningens frågor och syfte. Exempel på aktörer är Coompanion, Hela Sverige Ska Leva, Ekobanken, KTH och flera enskilda konsultbolag. I mars 2021 har en ansökan lämnats till Vinnova om ett fortsättningsprojekt, Divercity 3.

En sammanställning av forskning om bygg-och bogemenskaper togs fram i början av 2021.

En hemsida skapades där projektets resultat och rapporter finns upplagda. Den utgör den idag bästa samlade kunskapsbasen om byggemenskaper. Hemsidan kommer ligga kvar ett par år efter att Divercity formellt har avslutats.

Medlemskap

Enskilda personer, aktiva byggrupper och byggemenskaper kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap kostar 100 kronor för enskilda och 200 kronor för byggemenskaper. För den som blir ny medlem under sista kvartalet gäller medlemskapet under hela nästa år. Du kan lösa ett medlemskap direkt här!

Styrelse

Föreningens styrelse för verksamhetsåret 2021 och t.o.m årsmötet i april 2022 består av:

 • John Helmfridsson, ordförande
 • Martin Lindahl, kassör
 • Nils Söderlund
 • Erik Berg
 • Pernilla Hallberg
 • Tinna  Harling
 • Peter Eklund
 • Lisa Fröbel
 • Sara Ericsson
 • Sigrid Zenger
 • Staffan Schartner

 

Bankgiro och organisationsnummer

Våra bankgironummer:
För medlemsinbetalningar: bg. 847-0387
För övriga inbetalningar. bg. 847-0395

Föreningens organisationsnummer:
802464-1865