Om föreningen

Den ideella Föreningen för Byggemenskaper samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform för alla som har intresse för byggemenskapens idé. Föreningen ger även råd till bildandet av byggemenskaper och genomförandet av konkreta byggnadsprojekt.

Föreningen grundades i Stockholm hösten 2011. Vi växer och utvecklas i takt med byggemenskapsrörelsens framväxt i Sverige.

Syfte och idé
Föreningen har till ändamål att verka för byggemenskaper som organisationsform i ny- och
ombyggnadsprojekt genom att:

 • samla, utveckla och förmedla kunskap om byggemenskaper och vara en plattform för alla med intresse för byggemenskapens idé.
 • stödja och underlätta bildandet av byggemenskaper och genomförandet av deras byggnadsprojekt.
 • stimulera kommuner att skapa förutsättningar för att fler byggemenskaper kan bidra till samhällsutveckling.

Verksamheter
Föreningen arrangerar konferenser, seminarier och studieresor. Vi medverkar på kommuners aktiviteter och samordnar också ett kommunnätverk. Sen flera år tillbaka deltar vi med egna aktiviteter i Almedalen. Föreningen ger också råd till enskilda grupper som vill genomföra en byggemenskap. Vi deltar i debatten om stadsplanering och samhällsplanering och verkar på så sätt för de bärande idéerna om byggemenskaper.

Utvecklingsprojektet Divercity
I oktober 2018 fattade Vinnova beslut om att ge ett två-årigt utvecklingsstöd till 19 organisationer som tillsammans ska bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Projektet “Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen” kommer pågå i två år och leds av Föreningen för Byggemenskaper. Läs mer på Divercitys hemsida www.divcity.se.

Medlemskap
Enskilda personer, aktiva byggrupper och byggemenskaper kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap kostar 100 kronor för enskilda och 200 kronor för byggemenskaper. För den som blir ny medlem under sista kvartalet gäller medlemskapet under hela nästa år. Du kan lösa ett medlemskap direkt här!

Studieresor
Studieresor ger ett bra tillfälle till att få kunskap, inspiration och erfarenhetsbyte.

Kommunnätverk
Föreningen för byggemenskaper samordnar ett kommunnätverk. Syftet är att ge tillfälle till utbyte av erfarenheter och att diskutera tillvägagångssätt med mera mellan de kommuner som är intresserade av att arbeta med byggemenskaper. Kontaktpersoner är Tinna Harling och Katarina Carlsson. Kommunnätverket nås via kommun@byggemenskap.se.

Styrelse

Föreningsstyrelse för verksamhetsåret 2020/2021 består av:

 • John Helmfridsson, ordförande
 • Joachim Widerstedt, kassör
 • Erik Berg
 • Peter Eklund
 • Lisa Fröbel
 • Vanda Kehr
 • Karin Kjellson
 • Alexandra Nordin Jansson
 • Ylva Sandström
 • Nils Söderlund
 • Eva Ternegren

Daniel Holmberg är studentrepresentant.

Bankgiro och organisationsnummer

Våra bankgironummer:
För medlemsinbetalningar: bg. 847-0387
För övriga inbetalningar. bg. 847-0395

Föreningens organisationsnummer:
802464-1865