Aktiviteter & arrangemang

Föreningen använder främst Facebooksidan för att informera om aktuella aktiviteter. Information om kommande årsmöten skickas också ut via den kanalen.

Ett urval av tidigare aktiviteter och arrangemang återfinns i högerspalten.