Kommunnätverk

Föreningen för byggemenskaper samordnar ett kommunnätverk. Syftet är att ge tillfälle till utbyte av erfarenheter och att diskutera tillvägagångssätt med mera mellan de kommuner som är intresserade av att arbeta med byggemenskaper.

Kontaktpersoner är Tinna Harling och Katarina Carlsson. Kommunnätverket nås via e-post kommun@byggemenskap.se

Nätverket kommer under de närmaste åren att koncentreras på arbetet i delprojektet ”Kommunernas processer” inom Divercity-projektet. Viktiga insatser:
• Samla goda exempel på kommuners arbetssätt med byggemenskaper
• Ge stöd till kommuner i form av kunskapspaket, processledning och erfarenhetsåterföring
• Samordna en löpande diskussion om de frågor som aktualiseras för kommunerna, om svårigheter och framgångsmöjligheter samt om arbetsmodeller som utvecklas
Diskussionerna kan ske genom inlägg som skickas ut med kommunnätverkets utskick. Principiella frågor och svar kan publiceras på den här hemsidan.

Mer läsning

Kommunerna och byggemenskapstanken

Karin Telldén och Erik Berg har på uppdrag av Föreningen för Byggemenskaper undersökt inställningen till och förkunskaperna om byggemenskaper hos Sveriges kommuner. Resultatet presenteras i denna rapport Läs rapporten här.

Gå med i kommunnätverket

Det är helt kostnadsfritt. Inga fält hittades.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *