Remissvar

Föreningen svarar på remisser från statliga utredningar.

Plats för fler som bygger mer  SOU 2015:105
Utredningen handlade om hur bostadsbyggandet kunde öka.  Föreningen lämnade förslag bl.a. om rimliga bygglovskrav och senarelagd betalning för markförsäljning. Detta ger bättre förutsättningar för tillkomsten av byggemenskaper.

Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85
Utredningen handlade om bättre bostäder och boende för äldre personer, bl.a. om behovet av fler alternativ. Föreningen tillstyrkte förslaget om att ge startbidrag till vissa bo- och byggemenskaper.

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Landsbygdskommitténs betänkande SOU 2017:01.
Kommittén lämnade 75 förslag på olika politikområden. Föreningen lämnade synpunkter på kapitlet om samhällsplanering och bostadsbyggande, bl.a. att statligt stöd borde kunna riktas även till byggemenskaper.

Lån och garantier för fler bostäder.  SOU 2017:108
Utredningen handlade främst om hur bostadsbyggande kan underlättas på svagare bostadsmarknader.  10 förslag fördes fram som alla skulle ge klart bättre förutsättningar även för byggemenskaper, så föreningen tillstyrkte samtliga förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *