Följ med till Hamburg och Berlin i höst

Studieresa till Hamburg-Berlin 2014Den 9-11 oktober 2014 arrangerar vi återigen en studieresa till Hamburg och Berlin tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren. Missa inte chansen att komma in på insidan av några av norra Tysklands framgångsrika byggemenskaper, träffa centralt placerade aktörer och lära hemligheterna bakom framgångarna!

Liksom tidigare år innebär studieresan även ett unikt tillfälle att knyta kontakter med andra som är aktiva i arbetet för byggemenskaper i Sverige och en perfekt möjlighet att ta avstamp för arbetet i den egna kommunen, byggemenskapen eller firman.

Läs mer om resan och reservera en plats här!

Studiebesök hos byggemenskapen Kumlet, Brännö

Kumlet
Den 5-6 april hölls Föreningen för Byggemenskapers årsmöte i Göteborg, och platsen för detta var biograf Aftonstjärnan på Lindholmen. Under söndagen anordnades även ett studiebesök hos Brf Kumlet ute på Brännö. Den består av två huskroppar med totalt åtta lägenheter uppförda som en byggemenskap. Det är ett på många sätt spännande projekt, och det har varit en lång och mödosam process innan lägenheterna stod inflyttningsklara under våren 2013.

Läs mer

Använd allmännyttan för att genomföra byggemenskaper

Debattartikel skriven för Göteborgspressen

Ska vi förverkliga ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle måste byggande och planering på allvar börja utgå från människors behov. En förutsättning för det är att städernas invånare i högre grad blir direkta beställare i byggprocessen.

Idag pågår en internationell rörelse i riktning mot en breddad delaktighet i planering och byggnation – ett ”socialt byggande”. En del i detta är projektformen byggemenskaper som redan står för en stor del av bostadsproduktionen i bland annat Tyskland och Österrike och som håller på att slå igenom brett på svensk mark, just nu med ett 20-tal projekt på gång runt om i landet, varav ett flertal i Göteborg.

Ofta resulterar byggemenskapsprojekt i bostadsrätter eller äganderätter, men många som intresserar sig för detta sätt att gå samman som beställare av ett byggprojekt längtar varken efter att äga lägenheterna eller dra på sig stora banklån. Vad man vill är att kunna påverka sitt boende mer, delta i dess utformning, val av läge, bo i hus burna av nya idéer, ibland med fler delade och gemensamma ytor, personligt ritade lägenheter, i en blandad skala, med mer kontakt med grannarna, eller utifrån någon av hundratals andra ingångar.

Vi menar att kommunen och allmännyttan både kan och måste spela en större roll i omstöpningen av byggprocessen i riktning mot ett socialt byggande. Detta kan ske på olika vis, men en förutsättning för att allmännyttan ska kunna agera mer är att stadens politiska ledning ger ett tydligt uppdrag till en specifik del av allmännyttan att ta emot byggemenskapsgrupper, att agera processtöd och partner gentemot dessa grupper och i byggemenskapens form genomföra projekt som resulterar i nya, allmännyttigt ägda, flerbostadshus.

En logisk mottagare av ett ägardirektiv i den riktningen är Egnahemsbolaget, men vi vill även väcka tanken att bilda ett helt nytt allmännyttigt bolag – vi kan kalla det Byggemenskapsbolaget – som har som enda uppgift att ta emot och lotsa byggemenskaper. En fördel med det är att det ett så tydligt uppdrag inte kan prioriteras ned, så som är fallet då det ska samsas med många andra uppgifter. Byggemenskapsbolaget kan även bli en tydlig och välkänd ingång för grupper som vill genomföra byggemenskapsprojekt tillsammans med allmännyttan.

Ett allmännyttigt byggemenskapsbolag kan vara organisatoriskt lättfotat, med endast den expertkompetens som behövs för att genomföra bra byggemenskaper, såsom socialt kompetenta och kunniga process- och projektledare.

Som beställarpartner och stöd till byggemenskaper kan allmännyttan upphandla och genomföra bostadsprojekt runt om i hela Göteborg. De flesta husen som tillkommer genom byggemenskapsprocesser kommer gissningsvis ha en skala mellan 5-20 lägenheter, det gynnar variation i stadsbilden och ger fler uppdrag till små och medelstora byggentreprenörer. Både staden och den lokala ekonomin blir vinnare.

Göteborg står idag på randen till en ny tid. Såväl politiker som ledande tjänstemän har uttalat en vilja att byggemenskaper ska spela en stor roll i stadens bostadsproduktion framöver. Men ännu återstår att utveckla den modell som passar för Göteborg. Vi menar att här finns en möjlighet, just nu, att göra en av Sveriges bästa allmännyttor ännu bättre och bidra till utvecklingen av en Göteborgsmodell för ett socialt och demokratiskt byggande som tar vara på invånarnas intresse och engagemang. Möjligheterna är många – grip tillfället att ta täten!

Erik Berg, arkitekt, styrelsledamot i föreningen för Byggemenskaper
Tomas Lundberg, arkitekt, projekt Folkstaden
Kristina Örne, ordförande i föreningen Under Samma Tak

Årsmöte 2014

Inbjudan till årsmöte och vårkonferens med studiebesök i Göteborg den 5-6 april 2014

Föreningen för Byggemenskaper har härmed nöjet att bjuda in medlemmar och sympatisörer till ordinarie årsmöte samt vårkonferens i Göteborg den 5 april 2013 samt studiebesök i byggemenskapen Kumlet den 6 april.

Årsmötet kommer att behandla verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår, verksamhetsplan för det kommande året samt välja ny styrelse för föreningen.

PROGRAM

LÖRDAG
11:00 Samling med soppa, bröd och kaffe.
12:00 VÅRKONFERENS: Projektpresentationer / läget ute i landet, diskussion om hur byggemenskaper kan främjas.
13:30 Öppna diskussioner om frågor som rör föreningens framtid och uppdrag.
15:00 Paus med fika och en kortare guidad promenad i området som byggdes av arbetarna på varven.
15:45 Fortsatta diskussioner.
16:30 Årsmötesförhandlingar (beslutspunkter).
18:00 Slut på programmet; gemensam middag på lokala krogen för de som vill

SÖNDAG
Under söndagen gör vi en utflykt till den genomförda och inflyttade byggemenskapen Brf Kumlet på Brännö i Stockholms södra skärgård. Målmedvetenhet, hårt arbete, gott samarbete och stark personligt engagemang gjorde det möjligt att bygga de båda flerbostadshusen i massivträ på den bilfria ön.

Avresa med båt 08.32 från Saltholmen. Vi besöker Kumlet och äter därefter lunch på Brännö värdshus. Åter vid järntorget i centrala Göteborg kl. 14.30.

DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Deltagande under årsmöte, vårkonferens och studiebesök är öppet för samtliga nuvarande eller nya medlemmar.
För att ha rösträtt vid årsmötet måste man medlemsavgift för 2014 ha betalats in innan årsmötet. Tillhör du dem som ännu inte ordnat medlemsavgiften för 2014? Betala i så fall SEK 200,- (100,- för studenter, 500,- för byggemenskaper) på Bankgiro 847-0387 (Föreningen för byggemenskaper), skriv namn och e-mailadress på inbetalningen. Observera att den som betalade under det sista kvartalet 2013 räknas som medlem under hela 2014.

För att delta utan rösträtt vid årsmötet räcker det med att lösa medlemsskap på plats.
Föranamälan krävs både för årsmöte/vårkonferens på lördagen och för studiebesöket på söndagen. Vi behöver din anmälan senast torsdagen den 3 april till osa@byggemenskap.se eller telefon 070-3022574 (Erik Berg).

TID OCH PLATS

FORMELLA ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR: 5 april 16:30 – 18:00
VÅRKONFERENS: 5 april 11:00 – 16:30
PLATS: Biograf Aftonstjärnan på Lindholmen i Göteborg, se karta här

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SAMT UNDERLAG VÅRKONFERENS
1. Kallelse till årsmötet
2. Dagordning
3. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
4. Förslag till verksamhetsplan för 2014
5. Årsplan för 2014
6. Gällande stadgar för föreningen
7. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2015
8. Styrelsens förslag till stadgeändring