Understenshöjden

Byggemenskaper i Sverige / Understensjöden, Björkhagen

Ekobyn Understenshöjden

Understenshöjden är en byggemenskap i Björkhagen i Stockholm. Den byggdes i början av 1990-talet och är Stockholms första ekologiska småhusområde. Här finns 44 lägenheter. Området tillkom genom att ekologiskt intresserade människor bildade förening och sedan fick markanvisning av kommunen.

BAKGRUND

År 1989 bildades intresseföreningen EBBA (ekologisk byggande i Björkhagen). Visionen var att förverkliga ett ekologisk boende med boendedemokrati. Målet var att husen skulle ha låg energiförbrukning och byggas s med litet ingrepp på naturen.

Genom ett samarbete med bostadsorganisationerna. HSB och SMÅA-hus fick föreningen så småningom markanvisning i Björkhagen, några kilometer utanför Stockholms innerstad. Planeringsprocessen blev lång och delvis besvärlig och flera medlemmar byttes ut under projektets gång.

BYGGANDET

Fyra år efter det att föreningen EBBA bildades så startade byggandet. byggdes under åren 1994-1996 av HSB Produktion AB. Arkitekt var Bengt Bilén. Utseende och utformning av området har på många sätt anpassats till boendes önskemål. Stor vikt på naturmaterial som trägolv, träfasader och takpannor av lertegel. Husen står på plintar för att göra minst möjliga åverkan på naturmarken inunder.

Projektfakta

STATUS: Genomförd
BYGGÅR: 1995
ADRESS: Björkhagen, Stockholm
ARKITEKTER: Bengt Bilén
ENTREPRENÖRER: HSB Produktion AB
INRIKTNING: Ekoby i Björkhagen i Stockholm på gränsen till Nackareservatet.
ANTAL LÄGENHETER: 44
UPPLÅTELSEFORM: Bostadsrätter


Mer läsning

Understenshöjdens hemsida
Boken Living Dreams av Per G Berg och Margareta Cras-Saar (säljes bl a på ekologiska byggvaruhuset)

Filmer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *