Samarbetspartners

Nedan beskrivs nyckelaktörerna som Föreningen för Byggemenskaper samarbetar med.

 

Under projektet Divercity utvecklade Coompanion i Göteborg och Östergötland kunskap om hur man startar byggemenskaper, om juridiska frågor som upplåtelseformer och information om hur projekten kan få finansiering. Coompanions har samlat informationen på deras hemsida.

 

 

Ekobanken har som uppgift att finansiera företag som skapar ekologiska, sociala och kulturella mervärden. Läs mer om deras finansieringsmöjligheter på deras hemsida.

 

Mikrofonden hjälper företag, föreningar, kooperativ och stiftelser med finansiering. Läs mer om deras finansieringsmöjligheter på deras hemsida.