Vår verksamhet ligger nu på Byggaboihop-portalen, instagram och Facebook:

https://www.byggemenskaper.se

https://www.facebook.com/Byggemenskaper


Äldre verksamhet kommer inom kort.