Föreningen samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform för alla som har intresse för byggemenskapens idé.


Om föreningen

Den ideella Föreningen för Byggemenskaper grundades i Stockholm hösten 2011. Föreningen samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform för alla som har intresse för byggemenskapens idé. Föreningen verkar numera till en väsentlig del genom ett nätverk bestående av flera aktörer från projektet Divercity. Föreningen kan ge råd till bildandet av projekt med byggemenskaper, det kan också ske genom samarbete med organisationer som ger kunskapsstöd och råd om finansiering; Coompanion, Ekobanken och Mikrofonden är viktiga partners.

Syfte

Föreningen har till ändamål att verka för byggemenskaper som organisationsform i ny- och ombyggnadsprojekt genom att:

  1. samla, utveckla och förmedla kunskap om byggemenskaper och vara en plattform för alla med intresse för byggemenskapens idé.
  2. stödja och underlätta bildandet av byggemenskaper och genomförandet av deras byggnadsprojekt.
  3. stimulera kommuner att skapa förutsättningar för att fler byggemenskaper kan bidra till samhällsutveckling.
  4. påverka den nationella nivån för att därigenom skapa bättre förutsättningar för byggemenskaper.


Verksamheter

Föreningen använder främst Facebooksidan för att informera om aktuella aktiviteter. Information om kommande årsmöten skickas också ut via den kanalen.


Rådslag under 2021 om det sociala byggandet
Föreningen genomförde ett rådslag under 2021 där ett nätverk bildades kring socialt och idéburet byggande.


Divercity-projektet

Projektet har pågått under 2019 – 2020. 20 parter samverkade om att flytta fram positionerna för byggemenskaper och att bidra till en ökad mångfald i stadsbyggandet. Projektet fick stöd av Vinnova, myndigheten för innovationsutveckling. Föreningen för Byggemenskaper samordnade projektet, detta engagemang har utgjort en viktig utvecklingsfaktor av föreningens frågor och syfte. Exempel på aktörer är Coompanion, Hela Sverige Ska Leva, Ekobanken, KTH och flera enskilda konsultbolag. I mars 2021 har en ansökan lämnats till Vinnova om ett fortsättningsprojekt, Divercity 3.

En sammanställning av forskning om bygg-och bogemenskaper togs fram i början av 2021.


En hemsida skapades där projektets resultat och rapporter finns upplagda. Den utgör den idag bästa samlade kunskapsbasen om byggemenskaper. Hemsidan kommer ligga kvar ett par år efter att Divercity formellt har avslutats.


Medlemskap

Enskilda personer, aktiva byggrupper och byggemenskaper kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap kostar 100 kronor för enskilda och 200 kronor för byggemenskaper. För den som blir ny medlem under sista kvartalet gäller medlemskapet under hela nästa år. Du kan lösa ett medlemskap direkt här!